CZAS NA ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Dokonując zakupu na odległość (poprzez stronę internetową alufol.sklep.pl lub za pośrednictwem infolinii) masz 30 dni od dnia wydania towaru na odstąpienie od umowy bez podania przyczyn.

SPOSÓB ZWROTU PRODUKTU

- Osobiście w naszym sklepie pod adresem: Aleja Krakowska 17, 05-800 Raszyn
- Wysyłając na adres: Aleja Krakowska 17, 05-800 Raszyn

CZAS NA ZWROT PRODUKTU

Zwrot produktu powinien nastąpić niezwłocznie, najlepiej wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu, albo oddzielnie - jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Kupujący odstąpił od umowy. Chyba, że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze produkt.

STAN ZWRACANEGO PRODUKTU

- Zwracany towar powinien znajdować się w stanie niezmienionym (w takim samym stanie jak został zakupiony).
- Zalecamy, aby zwracany produkt był zapakowany w oryginalne opakowanie.